PARK OPAVLEN - Obchodní a relaxační zóna u Městských sadů

Obchodní a relaxační zóna PARK OPAVLEN vznikla postupnou přestavbou bývalé textilní továrny. Areál bývalé továrNy nabízí dostatek vnitřnÍch prostor a venkovních ploch pro nejrůznější využití. Díky své poloze, vedle Městských sadů a současně blízko sportovních atrakcím, ale i úřadů, poskytuje ideální pozici pro sportovní a relaxační aktivity. A samozřejmě i pro nákupy :-). 

Jaselská 31, Opava, 746 01

szwed@opavlen.cz

tel.: 737 283 999

Nový vjezd do areálu z ulice Krnovská

 

 

 


V roce 2015 byla konečně zahájená výstavba nové kruhové křižovatky na ulici Krnovská a Vančurova. Dokončená by měla být v polovině letošního roku. V loňském roce navíc došlo ke změně trasy propojovací komunikace mezi ul.Krnovská a ul.Žižková. Více jak v polovině své délky by měla jít budoucí propojovací komunikace po hranici areálu OPAVLENu, čímž se výrazně zlepší obslužnost zadní části areálu a jistě i zvýší atraktivita přilehlých prostorů a prostranství.