Požární bezpečnost s.r.o.

Specializovaný velkoobchod a maloobchod, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize a zkoušky vyhrazených a tlakových zařízení, periodické zkoušky plynových nádob.

IČ: 27660940

Kontakt na prodejnu:

Telefon:
602288457
553732151

opava@vyzbrojna.cz

www.vyzbrojna.cz

Otevírací doba:

PO - St 7:30-11:30-12-16
Čt
7:30-11:30-12-18
7:30-11:30-12-14

Najdete
nás zde